vastutusest loobumine

FIXTCAPITAL OÜ (FIXTVIEW) vastutusest loobumine

Üldteade: FIXTVIEW kauplemistarkvara kasutamine sisaldab riske, sealhulgas potentsiaali nii kahjumi kui ka kasumi saamiseks. Varasem tootlus ei pruugi tingimata ennustada tulevasi tulemusi.

Tootluse garantii puudumine: FIXTVIEW ei taga konkreetseid tulemusi või kasumeid. Investeeringute väärtus võib kõikuda ja kauplejad ei pruugi tagasi saada algselt investeeritud summat.

Riskiteade: Finantsturgudel investeerimine ja kauplemine sisaldab olulist kaotuse riski ja ei pruugi sobida kõigile. Kliendid peaksid hoolikalt kaaluma oma eesmärke ja kauplemisega seotud riske enne kauplemise alustamist.

Isikupärastatud nõuanded: Investeerimis- ja kauplemisotsused peaksid vastama iga kliendi teadmistele, individuaalsetele eesmärkidele ja asjaoludele. Julgustame kliente otsima sõltumatut finantsnõu, kui nad pole kindlad investeeringu sobivuses.

Huvide konflikt: FIXTVIEW järgib poliitikaid huvide konflikti tuvastamiseks, haldamiseks ja avalikustamiseks.

Kaebused ja kahjude heastamine: Kõikide kaebuste korral võtke palun ühendust meie klienditeenindusega. Kui te ei ole vastusega rahul, võib teil olla õigus esitada kaebus kohtusse vastavalt Eesti seadustele.

Teabe kasutamine: FIXTVIEW poolt antud teave ei kujuta endast finants-, investeerimis-, õigus- ega maksunõuannet.

Käesolevast teatest ei ilmne kõik finantsturgudel kauplemisega seotud riskid ja muud olulised aspektid. Te ei tohiks tegeleda otsese või kaudse investeerimisega finantsinstrumentidesse, kui te ei mõista sellega kaasnevaid riske.